Background Image

HILDA AMMATTILAISILLE

Hilda on avain ikäihmisen muistoihin ja minuuteen

1. HILDA MUISTIKUNTOUTUKSESSA

Hilda tuo muistikuntoutuksen osaksi työyhteisön arkea. Se yhdistää muistelutyön ja musiikin positiiviset terveysvaikutukset.

2. Hilda osana viriketoimintaa

Hilda laajentaa viriketoiminnan mahdollisuuksia ja muuttaa ajanvietteen kuntouttavaksi toiminnaksi.

3. HILDA EDISTää KOKO TYöYHTEISöN HYVINVOINTIA

Hilda vahvistaa ihmislähtöistä työyhteisöä, jossa ikäihminen on täysivaltainen jäsen.

4. HILDA VAHVISTAA IKäIHMISEN OSALLISUUTTA

Hilda vahvistaa ikäihmisen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia sekä nostaa esiin omaelämäkerrallisia muistoja.

5. HILDA TEKEE IKäIHMISEN NäKYVäKSI

Hildan avulla ikäihminen näyttäytyy yksilönä ja hänen käsityksensä omasta minuudestaan vahvistuu.

6. HILDA LISää SUKUPOLVIEN VäLISTä YHTEYTTä

Ikäihmisen mielimusiikkiin ja tarinoihin tutustuminen syventää hoitajien ja omaisten ymmärrystä ikäihmisen elämänkulusta ja hänelle merkityksellisistä asioista.

Hilda Premium
ammattikäyttöön

3 KK

149 €

Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

6 KK

299 €

Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

12 KK

429 €

Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.